CZ EN FR

Galerie - detail obrazu

Autor, název, rok

Wilhelm Schläger

Ohne Titel (Bez názvu) , nedat. (kolem 1930)

Technika akvarel Rozměry 25,7x32 cm Cena 18 000 kč Komentář

Podepsáno vpravo dole W. Schläger.
Nerámováno.

O autorovi

Německý malíř, v letech 1946- 1980 člen Berufsverband bildender Künstler Berlins. Schlägrovy práce z konce 20. let a z počátku 30. let jsou nepochybně ovlvněny znalostí díla G. Grosze, především jeho zkratkovitostíba smyslem pro groteskní až obludné vyjádření poměrů ve zvolna se potápějící Výmarské republice.