CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Švabinský, Max

Orání v mlze II.

ID:
287
Rok:
1913
Kategorie:
Grafika 20. století
Rozměry:
48 x 80 mm (219 x 228 mm)
Komentář:
Palkovský: Soupis č. 120.
Původní lept s akvatintou o rozměru desky 48 x 80 mm (rytá plocha 46 x 78 mm), autorem vpravo dole tužkou podepsaný. Jeden z 50 podepsaných tisků. Volný list 219 x 228 mm, na rubu zahnědlý.
Cena: 2000 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Max Švabinský (17. 9. 1873 Kroměříž – 10. 2. 1962 Praha)
Český malíř, kreslíř, grafik a pedagog. Studoval u profesorů M. Pirnera, J. Mařáka a E. Karla na Akademii v Praze (1891-1896). V roce 1910 byl jmenován řádným profesorem Akademie umění v Praze na speciální škole pro grafické umění a malířství. Jako profesor tak působil na AVU v Praze mezi lety 1910 a 1939, přičemž několikrát zastával funkci rektora, vedoucího grafické speciálky a vedoucího figurálního malířského oddělení. Zabýval se komorní i monumentální malbou, kde převažovaly figurální náměty a portréty, kresbou, užitou i volnou grafikou, plakátovou a známkovou tvorbou, mozaikou, návrhy vitráží a realizacemi pro architekturu. Doménu jeho tvorby představuje grafické dílo, zejména dřevoryty mezi lety 1900 a 1923 a litografie mezi lety 1923 a 1933. Od roku 1891 byl členem SVU Mánes, jehož se později stal předsedou a zároveň předsedou spolku umělců České akademie věd a umění. Zároveň se podílel na spoluzaložení SČUG Hollar (1918) a v roce 1920 se také stal členem Société Nationale des Beau Arts v Paříži. Jeho rozsáhlé dílo je zastoupeno ve sbírkách NG, PNP, UPM, GHMP a Sbírkách Pražského hradu v Praze, Západočeské galerie v Plzni, MG v Brně, Muzea Kroměřížska v Kroměříži, AJG v Hluboké nad Vltavou, GVU v Ostravě, GVU v Olomouci, GVU v Chebu, Východočeské galerie v Pardubicích, KGVU ve Zlíně, Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti a jinde.