CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Švabinský, Max

Na poli

ID:
592
Rok:
1911
Kategorie:
Grafika 20. století
Rozměry:
60 x 165 mm (41 0 x 285 mm)
Komentář:
Litografie o rozměru kresby cca 60 x 165 mm, vpravo dole podpis autora tužkou; volný list ručního papíru 410 x 285 mm. Kresleno v přírodě na aluminiovou desku, která je zničena, vytištěno asi 25 autorem signovaných listů. - Palkovský: Soupis č. 59.
Cena: 2000 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Max Švabinský (17. 9. 1873 Kroměříž – 10. 2. 1962 Praha)
Český malíř, kreslíř, grafik a pedagog. Studoval u profesorů M. Pirnera, J. Mařáka a E. Karla na Akademii v Praze (1891-1896). V roce 1910 byl jmenován řádným profesorem Akademie umění v Praze na speciální škole pro grafické umění a malířství. Jako profesor tak působil na AVU v Praze mezi lety 1910 a 1939, přičemž několikrát zastával funkci rektora, vedoucího grafické speciálky a vedoucího figurálního malířského oddělení. Zabýval se komorní i monumentální malbou, kde převažovaly figurální náměty a portréty, kresbou, užitou i volnou grafikou, plakátovou a známkovou tvorbou, mozaikou, návrhy vitráží a realizacemi pro architekturu. Doménu jeho tvorby představuje grafické dílo, zejména dřevoryty mezi lety 1900 a 1923 a litografie mezi lety 1923 a 1933. Od roku 1891 byl členem SVU Mánes, jehož se později stal předsedou a zároveň předsedou spolku umělců České akademie věd a umění. Zároveň se podílel na spoluzaložení SČUG Hollar (1918) a v roce 1920 se také stal členem Société Nationale des Beau Arts v Paříži. Jeho rozsáhlé dílo je zastoupeno ve sbírkách NG, PNP, UPM, GHMP a Sbírkách Pražského hradu v Praze, Západočeské galerie v Plzni, MG v Brně, Muzea Kroměřížska v Kroměříži, AJG v Hluboké nad Vltavou, GVU v Ostravě, GVU v Olomouci, GVU v Chebu, Východočeské galerie v Pardubicích, KGVU ve Zlíně, Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti a jinde.