CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Zamazal, Jaroslav

Golgota

ID:
574
Rok:
1918
Kategorie:
Kresby 20. století
Rozměry:
311 x 230 mm
Komentář:
Kresba černou tuší a perem na papíře 311 x 230 mm, podepsaná a datovaná autorem vlevo dole černým perem. Při horním okraji kresby autorův text perem: "Ti pak, kteří chodili tady, rovnali se Ježíšovi, potřásajíce hlavami svými a říkajíce: Haha, který boříš chrám Boží a ve třech dnech zase jej vzděláváš. Pomožiš sám sobě. Jsi Syn boží, sestup z kříže!" - Spodní růžky odtržené, na rubu listu hnědé skvrnky.
Jaroslav Zamazal (Veris) - (1900 Vsetín - 1983 Praha), malíř a ilustrátor, žák pražské Akademie (prof. Preisler, prof. Nechleba, prof. Krattner). Podnikl studijní cesty do Vídbě, Paříže, cestoval po Itálii a Španělsku. Mezi válkami žil střídavě v Praze a Paříži. Nabízená práce je reprodukována k katalogu výstavy "Ohniska znovuzrození", Olomouc 2008 na straně 186.
Cena: 5000 Kč


Vložit do košíku

Další díla tohoto autora k prodeji:

0