CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Sendlerová, Eva

Skály

ID:
336
Rok:
1978
Kategorie:
Grafika 20. století
Rozměry:
132 x 170 mm (210 x 300 mm)
Komentář:
Původní suchá jehla o rozměru desky 132 x 170 mm, vpravo dole autorkou tužkou podepsaná a datovaná, vlevo dole číslovaná 44/60. Volný list 210 x 300 mm.
Cena: 500 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Eva Sendlerová (23. 12. 1939 Praha)
Česká malířka, grafička a restaurátorka. Studovala malbu a grafiku u profesorů V. Tittelbacha a A. Paderlíka na AVU v Praze (1961-1967). Absolvovala roční studijní pobyt v Normandii (1968-1969). Věnuje se volné grafice, tvorbě ex libris a kresbě. Pracuje v hlubotiskových technikách, zabývá se lavírovanými a pérovými kresbami. Inspiruje se především krajinou, stromy, květinami a drobnou faunou. Krajinu zachycuje rytmickým střídáním ploch a přírodní motivy přetváří působivou zkratkou. Její komorní projev směřuje ke krajině pojaté jako zátiší. Od citlivých krajin, které mají někdy až pohádkové zabarvení, přechází k zátiším s ovocem nebo květinami. Jen ojediněle se objevuje figurativní pojetí. Její výtvarný názor se vyhranil koncem 70. let, kdy ustoupily konkrétní motivy a došlo k jejich zobecnění. Autorka četných ex libris. Členka SČUG Hollar. Zabývá se restaurátorskou prací, zejména výzdobami fasád (Hlávkův dům v Praze) a nástropními malbami. Její dílo je zastoupeno ve sbírkách Středočeské galerie v Kutné Hoře, Moravské galerie v Brně, KG ve Zlíně a jinde.

Další díla tohoto autora k prodeji:

0