CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Puchnarová, Dana

Z cyklu "Pomníky civilizace"

ID:
277
Rok:
1977
Kategorie:
Grafika 20. století
Rozměry:
246 x 189 mm (300 x 210 mm)
Komentář:
Původní lept o rozměru desky 246 x 189 mm, vpravo dole tužkou podpis autorky, datum 77/8 a razítko "Study of Socio-Psycho-Space", vlevo tužkou číslo tisku 44/60 a název. Volný list 300 x 210 mm.
Cena: 1500 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Dana Puchnarová (22. 1. 1938 Praha)
Česká malířka, grafička a pedagožka. Studovala u K. Součka a L. Čepeláka na AVU v Praze (1958-1964) a pozdější habilitaci absolvovala tamtéž v roce 1994. Mezi lety 1969 a 1992 pobývala v Českých Budějovicích, kde v první polovině sedmdesátých let vedla několik kurzů výtvarné výchovy a letní výtvarné tábory. Od roku 1991 také působila na katedře výtvarné výchovy PedF Univerzity Palackého v Olomouci. Počátky její tvorby ovlivnili B. Kubišta a P. Mondrian. Od šedesátých let se v malbě i grafice zabývala geometrickou abstrakcí, ale později v jejím díle převážila čistá geometrie. V devadesátých letech navázala na předchozí zkušenost spjatou s příklonem k buddhismu. V rámci vědeckovýzkumné činnosti se zabývala řadou projektů týkajících se principů metodologie umělecké výchovy, nových forem kresby, apod. Její dílo je zastoupeno ve sbírkách NG Praha, ČMVU Praha, MU Olomouc, Graphische Sammlung Albertina ve Vídní, Památníku Terezín a AJG v Hluboké nad Vltavou.

Další obrazy autora

Žádné další obrazy nejsou k prodeji.