CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Balcar, Jiří

Rozsudek

ID:
184
Rok:
1961
Kategorie:
Grafika 20. století
Rozměry:
248 x 159 mm (538 x 368 mm)
Komentář:
Původní akvatinta o rozměru desky 248 x 159 mm, vpravo dole tužkou podepsaná a datovaná, tištěná na listu tuhého papíru 538 x 368 mm, při spodním okraji vprostřed jeho název. Reprodukováno v monografii Marie Klimešové a Jana Rouse "Jiří Balcar", str. 78, obr. 86. - Provenience: zakoupeno od autorova syna.
ID 21355
Cena: 10000 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.