CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Balcar, Jiří

Deska VII.

ID:
180
Rok:
1962 - 1963
Kategorie:
Grafika 20. století
Rozměry:
319 x 162 mm (458 x 312 mm)
Komentář:
Původní akvatinta o rozměru desky 319 x 162 mm, vpravo dole autorem podepsaná a datovaná. Volný list 458 x 312 mm, při spodním okraji jeho název a poznámka "1. tisk". Reprodukováno v monografii Marie Klimešové a Jana Rouse "Jiří Balcar", str. 116, obr. 144. - Provenience: zakoupeno od autorova syna.
ID 21331
Cena: 12000 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.