CZ EN FR

Antikvariát - detail knihy

Krystyan z Koldína - Práwa Městská Králowstwj Cžeského.Vložit do košíku

Krystyan z Koldína

Práwa Městská Králowstwj Cžeského.

ID: 18939
Místo vydání: Praha
Nakladatel: František Hynek Kyrchner
Rok: 1755
Vydání:
Formát:
Počet svazků:
Počet stran: XII-352-LVI
Hmotnost: 0.5 Kg
Vazba: dobová kartonová
Komentář: Knihopis 4573; Zíbrt II, 982; Voit 483
Český text gotikou, latinská slova antikvou, signatury, stránkové kustody, arabské číslování stran při horním vnějším okraji, živá záhlaví, červeně a černě tištěný tit. list s mědirytinou českého lva a personifikací Spravedlnosti a Hojnosti v rokokové kartuši (150 x 125 mm) signovanou Christianem Augustem Schantzem, na str. 158 a 159 mědirytiny latinského a českého Stromu pokrevního příbuzenství (cca 223 x 148 mm), nadpisy s římskými čísly, paragrafy, místy ztrácející se sazba, na str. 1 dřevořezový vlys s českým lvem uprostřed, versálky, plné iniciálky ve volném prostoru propletené úponky zalomené do výše 2 řádků, obrysové iniciálky olemované rokokovým ornamentem viněty, rejstřík ve dvou sloupcích.
Dobová kartonová vazba, zašpiněná a místy potrhaná, při horním okraji hřbetu rkp. název, evidenční čísla a inventární štítek.
Exemplář pocházející z knihovny Antonína Jaroslava rytíře von Becka (6.1.1812 Budeč u Jemnice na Moravě – 19.8.1895 Vídeň), českého a rakouského právníka a politika. Pocházel ze skromných poměrů (rodiče provozovali pohostinství v Budči), školy vychodil ve Znojmě a Brně, práva absolvoval ve Vídni, nastoupil jako pěstoun u knížete Schwarzenberga. Působil jako redaktor a publicista, věnoval se i regionálnímu místopisu. Během revolučního roku 1848 se zapojil do veřejného dění, na Kroměřížském sněmu byl zvolen za říšského poslance. Od r. 1849 byl redaktorem české verze říšské Sbírky zákonů a zasedal v komisi pro ustavení českého právního názvosloví, později byl ředitelem Státní tiskárny ve Vídni. Byl členem České akademie věd, od r. 1885 působil jako člen Panské sněmovny. Jeho syn Max Wladimir von Beck byl počátkem 20. století předsedou vlády Předlitavska.Pavel Kristián z Koldýna (1539-1589), děkan artistické fakulty a kancléř Starého Města pražského navázal v kodifikaci městského práva na starší snahy Brikcího z Licka. Kristiánův návrh, schválený roku 1579 českým sněmem, vycházel již z životného práva pražských měst, práva zemského a z různých sněmovních usnesení. Po prvním vydání 1579 následovalo nejméně deset vydání, poslední je z roku 1755.
Cena: 18000 Kč