CZ EN FR

Antikvariát - detail knihy

Brtvín z Ploskovic, Jan - Hospodarž Knižka Welmi Užitečna, Zawiragicz wsobie Pržednie na Wedeni Ziwota Kržestianskeho yakbiti kteříž wswětie nad ginymi Panuuigi, sami sebe y sobie poddanie sprawowati miely : Potom Gruntowni Spráwu a Poržadek Wsšeligakého Hospodarzstwi, zwlástie przi Panstwich a Zbožich, Potrzebna Panúm kteřiž weliké Statky na zemi magi Wydaná Wúbec Pržed lety XLVII a nyni opět s pržidaim giné kratssý sprawy o témž znowu wytlacžené od Mistra Danyele Adama Weleslawina. Leta Panie 1587. R.PRODÁNO

Brtvín z Ploskovic, Jan

Hospodarž Knižka Welmi Užitečna, Zawiragicz wsobie Pržednie na Wedeni Ziwota Kržestianskeho yakbiti kteříž wswětie nad ginymi Panuuigi, sami sebe y sobie poddanie sprawowati miely : Potom Gruntowni Spráwu a Poržadek Wsšeligakého Hospodarzstwi, zwlástie przi Panstwich a Zbožich, Potrzebna Panúm kteřiž weliké Statky na zemi magi Wydaná Wúbec Pržed lety XLVII a nyni opět s pržidaim giné kratssý sprawy o témž znowu wytlacžené od Mistra Danyele Adama Weleslawina. Leta Panie 1587. R.

ID: 20134
Místo vydání:
Nakladatel:
Rok:
Vydání:
Formát:
Počet svazků:
Počet stran: (XII), 308
Hmotnost: 0.3 Kg
Vazba: bez vazby
Komentář: Český rukopis černým inkoustem z první poloviny 17. století, listy olemovány jednoduchým rámečkem, při horním okraji linka zdvojená, v jejím středu živá záhlaví a ve vnějším okraji arabská paginace. Kaligraficky psaný titulní list a nadpisy jednotlivých kapitol. Na fol. 296-308 "Traktát o smrti od Mistra Jana Husa".
Bez vazby, jednotlivé složky šité, přes hřbet přelepený bílý papír z 19. století, chybí poslední list (poslední krátký odstavec traktátu a kresba tiskařova signetu). - Papír lehce zahnědlý, několik listů předmluvy a v závěru knihy při spodním okraji mírně okousaných, místy oslí uši.
Krásný opis tisku z r. 1587, jejž vydal a předmluvou opatřil Daniel Adam z Veleslavína (Knihopis 1587; Jungmann IV, 858). Kniha vyšla poprvé roku 1540 u Bartoloměje Netolického v Praze, druhé vydání bylo doplněno o traktát Mikuláše Černobýla, který vznikl těsně před rokem 1540 a tiskem do té doby vydán nebyl. Jan Brtvín z Ploskovic se narodil v první půli 16. století, spolehlivé informace o jeho původu a životě chybí. Předpokládá se, že byl zkušeným hospodářem dobře obeznámeným s českým prostředím. Kniha je pravděpodobně prvou českou tištěnou knihou o zemědělství a jednou z prvních v národním jazyce, neboť všechny do té doby nečetné práce byly psány v jazyce latinském. V prvé části knihy pojednává o křesťanském způsobu života, ve druhé v šesti oddílech píše o hospodaření, řízení velkostatků, práci řemeslníků, o postavení sedláků, o povinnostech úředníků. Píše také o chovu hospodářských zvířat a hospodaření v lesích, o povinnostech hajných. Autor přívazku Mikuláš Černobýl, též Artemisius (1495 Žatec - 14.2.1556 Žatec), vystudoval ve Vitemberku, kde se stal roku 1518 mistrem svobodných umění. Po návratu do Žatce byl rektorem městské školy a později žateckým primasem, roku 1530 dokázal svojí autoritou utišit protižidovské útoky žateckých obyvatel, roku 1547 byl vypovězen Ferdinandem I. ze země pro účast Žatce na stavovské vzpouře, díky přímluvě vlivných přátel se však nakonec vrátil zpět. Jeho práce vznikla nezávisle na spisu Brtvínově, je stručnější a neobsahuje nábožensko-vzdělávací část.
Exemplář pocházející z knihovny Antonína Jaroslava rytíře von Becka (6.1.1812 Budeč u Jemnice na Moravě – 19.8.1895 Vídeň), českého a rakouského právníka a politika. Pocházel ze skromných poměrů (rodiče provozovali pohostinství v Budči), školy vychodil ve Znojmě a Brně, práva absolvoval ve Vídni, nastoupil jako pěstoun u knížete Schwarzenberga. Působil jako redaktor a publicista, věnoval se i regionálnímu místopisu. Během revolučního roku 1848 se zapojil do veřejného dění, na Kroměřížském sněmu byl zvolen za říšského poslance. Od r. 1849 byl redaktorem české verze říšské Sbírky zákonů a zasedal v komisi pro ustavení českého právního názvosloví, později byl ředitelem Státní tiskárny ve Vídni. Byl členem České akademie věd, od r. 1885 působil jako člen Panské sněmovny. Jeho syn Max Wladimir von Beck byl počátkem 20. století předsedou vlády Předlitavska.
Cena: 30000 Kč